Технически семинар за Java, .NET и Perl разработчици

БАРС организира технически семинар за софтуерни разработчици на 30 октомври от 10 часа в зала 210 на Химически факултет. На семинара ще бъдат представени новости от областта на Java и .NET технологиите, Web-услугите и Web-програмирането. За повече информация вижте поканата за семинара.