Почетна Климентова лекция на тема „Висококачествен програмен код“

Българска асоциация на разработчиците на софтуер и СУ „Св. Климент Охридски“ ви канят на почетна Климентова лекция (семинар) на тема „Качествен програмен код“ на 26 ноември (петък) от 18.00 часа в зала 1 на Ректората на СУ. Повече информация можете да намерите от страницата на семинара.