Курс „Качествен програмен код“

Специалисти от Българската асоциация на разработчиците на софтуер стартират курс за разработчици на тема „Качествен програмен код“.
Целта на курса “Качествен програмен код” е да запознае аудиторията с принципите за изграждане на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер. Качеството на кода се разглежда в неговите най-съществени характеристики – коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Обясняват се принципите за създаване на качествени класови йерархии, класове и подпрограми (методи). Дефинират се фундаменталните понятия „функционална независимост” и „свързаност на отговорностите” и влиянието им при изграждане на класове и подпрограми. Дават се препоръки за правилна работа с променливи и данни, както и насоки за правилното именуване на променливите и другите елементи на програмите. Дискутират се препоръки за организиране на логическите конструкции за управление. Обясняват се утвърдени методологии за откриване и отстраняване на грешки и оптимизиране на кода. Обръща се внимание на преработката на съществуващ код (refactoring). Дефинират се принципите за добро форматиране на кода. Въвежда се концепцията за „самодокументиращ се код” като стил на програмиране. Разглеждат се теми, свързани с работата в екип, управлението на софтуерни проекти и влиянието на някои психологически аспекти върху качеството на софтуера. Препоръките, техниките и практиките за изграждане на качествен програмен код, разглеждани в курса, са независими от езика за програмиране.
За повече информация посетете сайта на курса.