За курса
Учебна програма
Лекции
Проект 1
Проект 2
Форум
Intro Java book

За курсовите проекти

Курсовите проекти по “Програмиране за платформа .NET” имат за цел да развият практически умения за справяне с реални проблеми при създаването на приложения, базирани на .NET Framework.

Краен срок за предаване

Крайният срок за предаване е: 15 декември 2006 г.

Защита на проектите

Всички студенти с четни факултетни номера ще защитават проектите си на 16 декември 2006 г. от 15.00 часа, а останалите - на 17 декември 2006 г. от 11.00 часа. Ако някой не може да се яви на определената за него дата, нека да ни уведоми на dotnet-course [ в ] ivaylo-hristov.net или на viktor.zhivkov [ в ] gmail.com.

Разпределение на проектите

Всеки студент трябва да реализира зададения му проект според следния списък: списък с разпределението на студентите за проект 1.

Условия на проектите

 1. Фотоалбум v. 0.91
 2. Календар v. 0.91
 3. Система за следене на грешки v. 0.91
 4. Система за управление на контакти v. 0.91
 5. Автомобилен сервиз v. 0.91
 6. Система за отчитане на работното време v. 0.91
 7. Магазин v. 0.92

Забележки

Както се вижда от текстовете на отделните задачи, условията не са зададени стриктно и позволяват различни интерпретации. Предвижда се всички детайли, които не са указани ясно в условията на задачите, да се реализират по преценка на студента, като единственото изискване е да се покрива функционалността, предвидена в текста на задачите. Допуска се при желание на студента, като допълнение да се реализира функционалност, която не е предвидена в условието, стига да не е в противоречие с него. Всички изпратени решения ще се публикуват на сайта на курса. Изпращането на решение на някоя от задачите се счита за неявно съгласие за публикуване. Моля използвайте само лицензно чисти материали (сорс код, документация, мултимедийни файлове и т.н.) в решенията си. Ако все пак имате сериозна причина да не желаете да публикувате решението си, моля изпратете e-mail, който обяснява причината Предвижда се по един проект да работи само един студент, като номерът на проекта, по който всеки работи се определя от преподавателския колектив и не може да се променя по желание на студента.

Важно

Задължително е използването на контроли, технологии и типове въведени в Microsoft .Net Framework 2.0. Използването на стари (от версии преди 2.0) техни еквиваленти ще се санкционира от оценяващите. Особено ще се следи за използването на generic типове, нови контроли, правилна работа с базата данни и settings функционалността.

Относно оценяването

Оценяването на решенията ще се извършва пред комисия в предварително определени дата и час в компютърните зали на ФМИ, където всеки студент трябва да защити разработката си. Всеки проект се оценява с оценка между 0 и 35 точки. Определящ фактор за оценката на решенията е защитата. Тя включва следните стъпки:

 • представяне на решението;
 • обяснение на сорс-кода и използваните технологии;
 • отговаряне на въпроси засягащи отделни фрагменти от кода и архитектурата на системата;
 • решаване на проста допълнителна задача, свързана с проекта, на място, в компютърните зали, където се провежда защитата;
 • допълнителни въпроси по проекта.

Защитата има за цел да установи доколко решението на поставената курсова задача е дело на студента, който твърди, че е автор на това решение. Студенти, хванати в явно преписване от свой колега или неразбиращи добре разработката си, ще бъдат оценени с 0 точки.

Полезни ресурси

Кратко ръководство и полезни съвети за това как да разработим своя практически проект ver.0.90