Програмиране за .NEТ Framework
(изборен курс към ФМИ на СУ, зимен семестър, 2005/2006 г.)Intro Java book logo

 

Курсовите проекти по Програмиране за платформа .NET имат за цел да развият практически умения за справяне с реални проблеми при създаването на приложения, базирани на .NET Framework.

Краен срок за предаване:

Крайният срок за предаване е : 11 Януари 2006 год.

Защита на проектите:

Всички с четни факултетни номера ще защитават проектите си на 14.01.2006, а останалите на 15.01.2006. Ако някой не може да се яви на определената за него дата, нека да ни уведоми на dotnet-course@ivaylo-hristov.net.

 

Разпределение на проектите:

Разпределението остава същото, като разпределението за първите проекти. Ако за първи проект сте писали проект номер едно, то и за вторите проекти трябва да реализирате проект номер едно.

Условия на проектите:

1. Фотоалбум (version 2.00)

2. Календар (version 2.00)

3. Система за следене на грешки  (version 2.00)

4. Система за управление на контакти (version 2.00)

5. Автомобилен сервиз (version 2.00)

6. Система за отчитане на работното време (version 2.00)

7. Магазин (version 2.01)

Забележки:

Както се вижда от текстовете на отделните задачи, условията не са зададени стриктно и позволяват различни интерпретации. Предвижда се всички детайли, които не са указани ясно в условията на задачите, да се реализират по преценка на студента, като единственото изискване е да се покрива функционалността, предвидена в текста на задачите. Допуска при желание на студента, като допълнение да се реализира функционалност, която не е предвидена в условието, стига да не е в противоречие с него.
Всички изпратени решения ще се публикуват на сайта на курса. Изпращането на решение на някоя от задачите се счита за неявно съгласие за публикуване. Моля използвайте само лицензно чисти материали (сорс код, документация, мултимедийни файлове и т.н.) в решенията си. Ако все пак имате сериозна причина да не желаете да публикувате решението си, моля изпратете e-mail, който обяснява причината
Предвижда се по един проект да работи само един студент, като номерът на проекта, по който всеки работи се определя от преподавателския колектив и не може да се променя по желание на студента.
 

Относно оценяването:

Оценяването на решенията ще се извършва пред комисия в предварително определени дата и час в компютърните зали на ФМИ, където всеки студент трябва да защити разработката си. Всеки проект се оценява с оценка между 0 и 35 точки. Определящ фактор за оценката на решенията е защитата. Тя включва следните стъпки:
- представяне на решението;
- обяснение на сорс-кода и използваните технологии;
- отговаряне на въпроси засягащи отделни фрагменти от кода и архитектурата на системата;
- решаване на проста допълнителна задача, свързана с проекта, на място, в компютърните зали, където се провежда защитата;
- допълнителни въпроси по проекта.
Защитата има за цел да установи доколко решението на поставената курсова задача е дело на студента, който твърди, че е автор на това решение. Студенти, хванати в явно преписване от свой колега или неразбиращи добре разработката си, ще бъдат оценени с 0 точки