Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е нестопанска организация, която подпомага професионалното развитие на българските софтуерни специалисти чрез образователни и други инициативи. БАРС работи за насърчаване обмяната на опит между разработчиците и за усъвършенстване на техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер. Асоциацията организира и провежда специализирани семинари и курсове за обучение по разработка на софтуер и софтуерни технологии.

Последни новини

IT Boxing: Java, JPA and Hibernate vs. ADO.NET and LINQ – 11 December 2007

Bulgarian Association of Software Developers (BASD) invites you to an unusual event: IT Boxing. The dispute topic is ADO.NET Entity Framework + LINQ […]

Eclipse DemoCamp – 24 November 2007 in Sofia University

Bulgarian Association of Software Developers (BASD), Bulgarian Java User Group (BGJUG) and SAP Labs Bulgaria invite you to Eclipse DemoCamp in Sofia University […]

Семинар по software quality assurance и тестване на уеб приложения – 23.11.2007 в Пловдив

SQA-Bulgaria.Info с подкрепата на БАРС, Верео и SEO Consult ви кани на семинар за QA специалисти на тема „Основни понятия в QA процеса. […]

Seminar „Rich Client Applications using NetBeans 6 and Java Swing“ – 28 November 2007

Bulgarian Association of Software Developers (BASD) kindly invites you to the next meeting of the Bulgarian Java User Group (BGJUG). The topic will […]

Семинар Java Server Faces (JSF) – 25 октомври 2007

Българска асоциация на разработчиците на софтер (БАРС) ви кани на поредната сбирка на Java user групата, организирана от BGJUG и БАРС. Темата ще […]