Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Асоциация за информационна сигурност

Association for Information Security

Лаборатория за информационно обслужване към Факултет по математика и информатика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

имат удоволствието да ви поканят на

Годишен технически семинар на

ЛИО, ISECA и БАРС

на 24 юли (събота), от 10.30 ч., в зала 210,

Химически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Програма на семинара

1030-1045

Откриване

Димитър Шиячки, ЛИО

 

1045-1130

Възможности на Zope Application Server

Здравко Здравков, OpenIntegra

PowerPoint презентация (60 KB)

1145-1215

Асоциация за информационна сигурност (ISECA) – представяне

Николай Недялков, ISECA

Flash презентация на български език (24 KB)

Flash презентация на английски език (19 KB)

1215-1315

Обедна почивка

1315-1345

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) – представяне

Светлин Наков, БАРС

PowerPoint презентация (609 KB)

1400-1515

SSH – възможности и приложения

Васил Колев, ISECA

Георги Чорбаджийски, ISECA

PowerPoint презентация (283 KB)

1530-1645

Новости в JDK 1.5

Светлин Наков, БАРС

PowerPoint презентация (674 KB)

демонстрация (6 KB)

1700-1745

Perl за ефективно изграждане на server-side решения

Марин Маринов, CnSys

 

Възможности на Zope Application Server

Zope Application Server е платформа с отворен код, използвана за изграждане на системи за управление на съдържание, Интернет и Интранет портали, корпоративни и специализирани приложения. Общността около Zope се състои от стотици компании и хиляди разработчици и потребители по целия свят. Zope е написан основно на Python - високопродуктивен, обектно-ориентиран език. Поддържа API към други езици за програмиране и интерфейси към RDBMS. За съхранение на обектите ползва собствена система - Zope Object Database (ZODB). Разработен е и собствен Content Management Framework(CMF) и езици за шаблони - Document Template Markup Language(DTML) и Zope Page Templates(ZPT).

Лекторът Здравко Здравков е консултант във фирма OpenIntegra, ръководител отдел "Интернет приложения" в АТИА софт и член на журито на конкурса "Български сайт".

Асоциация за информационна сигурност (ISECA) – представяне

Асоциацията за информационна сигурност е неправителствена организация, чиито цели са да популяризира необходимостта от информационна сигурност, да насърчава високото ниво на професионализъм и етика в областта на ИС, както и да запознава обществото с технически и други въпроси, свързани с изграждането, управляването и поддържането на информационната сигурност.

Лекторът Николай Недялков е президент на асоциацията и преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ „Св. Климент Охридски”.

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) – представяне

Българската асоциация на разработчиците на софтуер е нестопанска организация, чиято цел е да подпомага професионалното развитие на българските софтуерни разработчици чрез образователни инициативи. Асоциацията работи за насърчаване обмяната на опит между разработчиците и усъвършенстване на техните знания и умения в областта на проектирането и разработката на софтуер. БАРС организира конференции, семинари, симпозиуми, работни срещи и курсове за обучение по разработка на софтуер и софтуерни технологии.

Лекторът Светлин Наков е председател на асоциацията, консултант по разработка на софтуер и преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ „Св. Климент Охридски”.

SSH – възможности и приложения

Лекцията има за цел да демонстрира на аудиторията основните възможности на SSH протокола, като автентикация на базата на асиметрична криптография, X Forwarding, Port Forwarding, тунелиране и др.

Лекторът Васил Колев е експерт в Асоциацията за Информационна Сигурност и консултант на свободна практика, работещ по проекти свързани със сигурността и High-availability системите.

Лекторът Георги Чорбаджийски е вицепрезидент на Асоциацията за Информационна Сигурност, член на УС на Сдружение Свободен Софтуер и технически директор във фирма Unix Solutions.

Новости в JDK 1.5

Езикът и платформата Java са едно от най-широко разпространените и най-масово използвани средства за разработка и изпълнение на софтуер. В новата си версия 1.5 Java платформата предоставя на разработчиците съществени синтактични добавки в езика Java и редица подобрения в стандартните библиотеки от JDK. В лекцията ще се запознаете с добавките към езика (boxing/unboxing, разширение на for-циклите, изброени типове, статично включване, методи с променлив брой аргументи, шаблонни типове и анотации в кода), както и с нововъведенията в стандартните библиотеки от JDK (форматиран вход/изход, нови контейнер-класове, ново API за конкурентно програмиране, динамични стъбове за RMI, разширения на JDBC rowsets, monitoring & manageability API и новости в средствата за работа с XML).

Лекторът Светлин Наков е консултант по разработка на софтуер, председател на БАРС и преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ „Св. Климент Охридски”.

Perl за ефективно изграждане на server-side решения

Perl е гъвкав, високопродуктивен, обектно-ориентиран и платформено независим език за програмиране. В лекцията ще се запознаете с неговите възможности за интеграция с бази данни, работа с XML, Web-услуги и разработка на дистрибутирани решения.

Лекторът Марин Маринов е консултант и ръководител на проекти във фирма CNSys.