Качествен програмен код
(изборен курс към ФМИ на СУ, летен семестър, 2004/2005 г.)

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането с Java

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика Java. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Съобщения:

Преподавателски екип:

Светлин Наков
Българска асоциация на разработчиците на софтуер, председател, www.nakov.com, codecoursenakov.com

Мартин Кулов
CodeAttest, изпълнителен директор, martin.kulovcodeattest.com

Николай Манчев
BTS, ръководител на отдел "Консултанти" nickmanchev.org

Михаил Стойнов
Sciant, софтуерен разработчик, студент-консултант на Майкрософт за СУ, mihailstoynov.com, mihail.stoynov.com/blog/

Ивайло Христов
директор бизнес развитие, Комфо България, mailivaylo-hristov.net

Учебна програма:

html file    doc file

Студенти и резултати:

html file

Лекции:

Лекциите са базирани на книгата:

Code Complete 2nd Edition Code Complete, 2nd Edition

автор: Steve McConnell

издателство: Microsoft Press, 2004

ISBN: 0735619670

960 страници

Учебни материали:

Обзорна лекция на тема "Качествен програмен код" (938 KB)

Сайтът на курса "Конструиране на качествен програмен код" от учебната 2002/2003 г.

Работен вариант на книгата "Code Complete 2" (5,18 MB, достъпен само от България)

Бележки по тема "4. Организиране на праволинейния код" (123 KB)

Презентация по тема "6.1. Влияние на размера на проекта върху разработката" (367 KB)

Презентация по тема "6.2. Управление на процеса на конструиране на кода" (441 KB)

Презентация по тема "6.3. Интеграция на софтуера" (828 KB)

Презентация по тема "6.4. Инструменти за разработка" (508 KB)

Учебни занятия:

понеделник: 18-21, зала 325 на ФМИ

четвъртък: 18-21, зала 325 на ФМИ

Изпити и оценки:

По време на семестъра всеки студент трябва да положи 2 теста върху изучавания материал. Тестовете са задължителни и формират крайната оценка. Всеки тест се състои от 40 въпроса и всеки въпрос има 5 възможни отговора, от които точно 1 е верен. Всеки верен отговор носи 1 точка. От един тест могат да се спечелят до 40 точки, а от двата общо - до 80 точки. Крайната оценка се определя в зависимост от събраните точки по следната схема:

от 35 до 44 т. Среден (3)
от 45 до 54 т. Добър (4)
от 55 до 64 т. Мн. добър (5)
от 65 до 80 т. Отличен (6)

Провеждането на курса се подпомага от:

Фото албум:

Фото албум на курса "Качествен програмен код"

За всякакви въпроси, коментари и дискусии посетете:

Форум на курса "Качествен програмен код"© 2005 by Svetlin Nakov
Site statistics: Site statictics