За курса
Учебна програма
Лекции
Проект 1
Проект 2
Форум
Intro Java book
Telerik Academy

Новини

  • От 2014 г. стартира СофтУни (Софтуерният университет), където можете да учите много сериозно и задълбочено C# и .NET технологии.
  • Нанасянето на оценките ще се извърши на 3.02.2007 от 13 часа в зала 200 на ФМИ. На същата дата ще е възможно и повишаване на оценката чрез писмено отговаряне на технически въпроси, свързани с учебния материал. Може да оставите студентската си книжка на ваш колега, ако нямате възможност да дойдете лично.

Анотация на курса

Целта на курса „Програмиране за .NET Framework 2.0” е да запознае студентите с принципите за разработка на приложения за Microsoft .NET Framework 2.0. Най-важните теми, които ще бъдат разгледани, са: архитектура на .NET Framework, управлявана среда за изпълнение на код (CLR), езикът C#, обща система от типове (CTS), .NET асемблита, основна библиотека от класове (Framework Class Library), Remoting, Web-услуги, достъп до данни с ADO.NET, работа с XML, създаване на графичен потребителски интерфейс с Windows Forms и Web-базирани приложения с ASP.NET. Ще бъде обърнато внимание и на някои по-сложни концепции като отражение на типовете, многонишково програмиране, синхронизация и взаимодействие с неуправляван код. На най-добре представи­лите се студенти ще бъде предложена работа като .NET разработчици.

Изтеглете анотациятаMS Word формат).

Course Description

The course objective is to introduce the students to the principles of application development for the Microsoft .NET Framework 2.0. The most important topics covered include: Architecture of .NET Framework, CLR managed execution environment, C# language, Common Type System (CTS), .NET components (assemblies), Framework Class Library, as well as Remoting and Web-services. Accessing data with ADO.NET, working with XML, creating graphical user interface with Windows Forms and Web applications with ASP.NET are also covered. More advanced topics like reflection, multithreading, interoperability, enterprise services and mobile computing are also examined. After finishing the course a job offer will be available to the best students.

Преподавателски екип

Светлин Наков
Национална академия по разработка на софтуер – директор направление обучение, dotnetcoursenakov.com, www.nakov.com

Ивайло Христов
Комфо България – директор бизнес развитие, mailivaylo-hristov.net

Мартин Кулов
Национална академия по разработка на софтуер – директор направление .NET, martinacademy.devbg.org

Виктор Живков
Интерконсулт България – софтуерен разработчик, viktor.zhivkovgmail.com

Михаил Стойнов
Siemens AG – софтуерен инженер, студент-консултант на Майкрософт за ФМИ, mihailstoynov.com, mihail.stoynov.com/blog

Галин Илиев
Technology Services Consulting Group – софтуерен разработчик, MCSD.NET, ilievgalcho.com

Стефан Захариев
NearSoft – софтуерен разработчик, stephan.zaharievgmail.com

Радослав Иванов
OBS – софтуерен разработчик, radoslav.h.igmail.com

Стефан Кирязов
Vereo – софтуерен разработчик, MCAD.NET, skiryazovvereo.bg

Христов Радков
Applied Language Solutions – ръководител отдел ИТ, dotnet_radkovmail.bg

Ивайло Братоев
Applied Language Solutions – софтуерен разработчик, ivaylo.bratoevgmail.com

Бойко Станев
Applied Language Solutions – софтуерен разработчик, boyko.stanevgmail.com

Деян Варчев
Vizibility Bulgaria – технически архитект, deyan.varchevgmail.com

Стефан Добрев
Vizibility Bulgaria – ръководител на екип, stefan.dobrevgmail.com

Изисквания

- Увод в програмирането (CS101)
- Обектно-ориентирано програмиране (CS102)
- Операционни системи и компютърни мрежи (CS226)
- Английски език

Изпити и оценки

По време на семестъра всеки студент ще трябва да положи тест върху изучавания материал и да предаде и защити два курсови проекта по предварително зададени теми. Тестът и курсовите проекти са задължителни и формират крайната оценка (тестът е с тежест 30%, а всеки проект – 35%).

Учебни занятия

Курсът се провежда всеки понеделник и сряда от 18.00 часа до 21.00 в зала 210 на ХФ.

Първа сбирка

Първата сбирка е на 2 октомври от 18.00 часа в зала 210 на ХФ.

За курса

Курсът се организира от ръководството на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) като част от сътрудничеството й с Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС). Курсът може да бъде посещаван от всички студенти на ФМИ.