Design Patterns in C#
(изборен курс към ФМИ на СУ, летен семестър, 2006 г.)


Нанасяне на оценките - 29 юни от 17.00 в зала 325 на ФМИ


Intro Java book logo

Telerik Academy

СофтУни

От 2014 г. стартира СофтУни (Софтуерният университет), където можете да учите много сериозно и задълбочено C# and Design Patterns.

Преподавателски екип

Светлин Наков
Национална академия по разработка на софтуер – директор, www.nakov.com, design-patternsnakov.com

Ивайло Христов
Комфо Българиядиректор бизнес развиеит, mailivaylo-hristov.net

Михаил Стойнов
Siemens AG  – софтуерен инженер, студент-консултант на Майкрософт за ФМИ, mihailstoynov.com, mihail.stoynov.com/blog

Галин Илиев
Technology Services Consulting Group - софтуерен разработчик, MCSD.NET, ilievgalcho.com

Васил Бакалов
студент-консултант на Майкрософт за АУБ, MCP, vdb010aubg.bg

Стефан Захариев
NearSoft Europe - софтуерен разработчик, stephan.zaharievgmail.com

Радослав Иванов
Medsoft - софтуерен разработчик radoslav.h.igmail.com

Стефан Кирязов
Vereo - софтуерен разработчик, MCAD.NET, skiryazovverix.bg
 

Христо Радков
Calisto ID  - управител, dotnet_radkovmail.bg

 

Ивайло Братоев

Applied Language Solutions - софтуерен разработчик, ivaylo.bratoevgmail.com

 

Бойко Станев

Dobrosoft - софтуерен разработчик, boyko.stanevgmail.com

Анотация на курса

Целта на курса „Design Patterns” е да запознае студентите с най-използваните шаблони за създаване на елегантен обектно-ориентиран дизайн. Представените шаблони дават прости и ефективни решения на често срещани проблеми при проектиране на софтуерни системи. Студентите ще бъдат запознати с техники за създаване на гъвкав софтуер, който може лесно да бъде повторно използван. Курсът поднася информацията в една сбита и лесна за прилагане форма, придружена от изчерпателни примери, имплементирани на C#.

Изисква се познаване на учебния материал от следните курсове:
- Увод в програмирането
- Обектно-ориентирано програмиране
- Програмиране за .NET Framework (или базови познания за програмиране с езика C#)

Изпити и оценки:

По време на семестъра всеки студент трябва да положи 2 теста върху изучавания материал. Тестовете са задължителни и формират крайната оценка. Всеки тест се състои от 30 въпроса и всеки въпрос има 5 възможни отговора, от които точно 1 е верен. Всеки верен отговор носи 1 точка. От един тест могат да се спечелят до 30 точки, а от двата общо - до 60 точки. Крайната оценка се определя в зависимост от събраните точки по следната схема:
 
Точки   Оценка
от 50 т. до 60 т. Отличен 6
от 40 т. до 49 т. Мн. Добър 5
от 30 т. до 39 т. Добър 4
от 20 т. до 29 т. Среден 3

Дни и часове на провеждане
Курсът се провежда всеки понеделник от 18.00 часа до 21.00 в зала 200 на ФМИ