Българска асоциация на разработчиците на софтуер

има удоволствието да ви покани на

Семинар за софтуерни специалисти

на тема

Unit testing

на 28 април (четвъртък) от 18.00 ч. в зала 210

на Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Целта на семинара е представи на аудиторията техниката “Unit testing”, която е важен елемент от съвременните методологии за разработка на софтуер. Лекторите ще обърнат внимание на цялостния процес на осигуряване на качеството на софтуера (software quality assurance) и ще се фокусират върху тестването като основен елемент от този процес. Ще бъдат разгледани видовете тестове и най-вече unit тестовете: методология за прилагане, основни принципи, техники и практики. Ще бъде представена методологията “Test driven development” и техниката “continuous integration”, които се базират в голяма степен на Unit testing-а.

Ще бъдат демонстрирани средствата за Unit testing в Java, .NET и Perl. За Java разработчиците ще бъдат представени JUnit Framework и Cactus. За .NET разработчиците ще бъдат представени NUnit Framework и mbUnit. За любителите на отворения код ще бъдат представени средствата за Unit testing в Perl.

Програма на семинара

1800-1840

Unit testing – принципи и техники

Руслан Трифонов,

Омегасофт

PowerPoint презентация (436 KB)

1845-1925

JUnit Framework и Cactus

Васил Поповски,

Sciant

PowerPoint презентация (629 KB)

демонстрации (1,23 MB)

1925-1940

почивка

1940-2020

NUnit Framework и mbUnit

Мартин Маринов,

Crossroad

PowerPoint презентация (77 KB)

демонстрации (1,35 MB)

2025-2100

Unit testing в Perl

Марин Маринов,

CNSys

 

2100-2200

На бира в пицария „Торонто”

Unit testing – принципи и техники

Unit testing е програмна техника за проверка на коректността на единична част от кода (метод, клас, компонент или модул). В лекцията ще бъде обърнато внимание на методологията за Unit testing и принципите за изграждане на добри Unit тестове. Ще бъде разгледано тестването в процеса на разработка на софтуер и видовете тестове. Ще бъде отделено специално внимание на unit тестовете (основни принципи, техники и практики, unit testing patterns), test driven development и continuous integration.

Лекторът Руслан Трифонов е старши програмист в Omegasoft.

JUnit Framework и Cactus

JUnit е framework с отворен код за разработка и изпълнение на Unit тестове в Java приложения. Лекторът ще представи продукта и ще демонстрира неговото използване. Ще бъдат обяснени понятията: test case, test suite и JUnit assertion и ще бъдат представени конкретни примери за използването им. Ще бъдат разгледани различни среди за изпълнение на тестове (test runners) – text, swing, ant. Ще бъде представен и Cactus – средство за Unit testing на сървърни J2EE компоненти (EJB, Servlets, Tag libraries, …).

Лекторът Васил Поповски е технически директор в Sciant и един от учредителите на БАРС.

NUnit и mbUnit

NUnit е framework с отворен код за разработка и изпълнение на Unit тестове в .NET среда. Лекторът ще представи продукта, ще обяснени понятията test method, test fixture и NUnit assertion и ще демонстрира използването им с конкретни примери. Ще бъдат разгледани различни среди за изпълнение на тестове  – NUnit GUI, NUnit plug-in за VS.NET и др. Ще бъде представено и средството mbUnit, което разширява стандартните функции на NUnit с много допълнителни възможности.

Лекторът Мартин Маринов е старши софтуерен разработчик в Crossroad с дългогодишен опит в разработката на бизнес приложения, базирани на Microsoft технологии.

Unit testing в Perl

В Perl общността организацията CPAN се занимава с публикуване и дистрибутиране на Perl модули и компоненти. Изискване на CPAN е всеки Perl модул да съдържа в себе си Unit тестове, които се изпълняват при инсталиране на модула при клиента. В лекцията ще бъдат обяснени принципите, методите и средствата за изготвяне на Unit тестове за Perl модули.

Лекторът Марин Маринов е старши софтуерен разработчик в CNSys и почетен член на БАРС.

Въпроси и коментари:

Споделете вашето мнение за семинара във форума на БАРС.