Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

Лаборатория за информационно обслужване към Факултет по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски”

имат удоволствието да ви поканят на

Технически семинар

на 30 октомври (събота) от 10.00 ч. в зала 210 на

Химически факултет към СУ „Св. Климент Охридски”

Програма на семинара

1000-1030

Откриване

Светлин Наков, БАРС

PowerPoint презентация (974 KB)

1035-1150

Разширения на Web-услугите (Web Services Enhancements) в .NET

Мартин Кулов, CodeAttest

PowerPoint презентация (826 KB)
демонстрации - ZIP архив (156 KB)

1200-1315

Hibernate – мощна технология за обектно-релационно персистенция (Object/Relational Persistence) в Java

Лъчезар Добрев, Bulgarpress

PowerPoint презентация (230 KB)
демонстрации - ZIP архив (22 KB)

1315-1400

Обедна почивка

1400-1515

Многослойни разпределени архитектури. Подходи при реализация на Perl

Марин Маринов,

Георги Пенков, CNsys

PowerPoint презентация (750 KB)

1530-1645

Изготвяне на потребителски интерфейс в .NET с User Interface Application Block

Владимир Чалков,

Crossroad

PowerPoint презентация (155 KB)
демонстрации - ZIP архив (1.31 MB)

1700-1815

Struts – платформа за разработка на Java-базирани Web приложения

Георги Денчев, ComSoft

PowerPoint презентация (436 KB)
демонстрации - ZIP архив (1.2 MB)

1830-2000

На бира в пицария „Торонто”

 

Разширения на Web-услугите (Web Services Enhancements) в .NET

Разширенията на Web-услугите (Web Services Enhancements) е инициатива на най-големите софтуерни компании в света да стандартизират и унифицират реализирането на така наречената сервизно-ориентирана архитектура (Service Oriented Architecture – SOA). Развиващите се вече близо две години стандарти въвеждат нови технологии в информационната сигурност и комуникацията между приложенията. От лекцията ще имате възможност да научите как да защитите преноса на данни при комуникация с Web-услуга, как да задавате права за достъп и да избягвате проблеми при скоростта причинени от кодирането на предаваната информация. Ще бъде разгледана и възможността за предаване на файлове. В демонстрационната част ще бъде показано как най-лесно да изградите едно работещо и защитено приложение с помощта на .NET Framework и стандартите: WS-Security, WS-SecurityConversation, WS-Policy и WS-Attachments.

Лекторът Мартин Кулов е изпълнителен директор във фирма CodeAttest, почетен член на БАРС, член-основател на програмата MCAD и MCSD.NET Early Achiever.

Hibernate – мощна технология за обектно-релационно персистенция (Object/Relational Persistence) в Java

Hibernate е модерен и бързо развиващ се продукт с отворен код (с LGPL лиценз), насочен към разработчиците на Java софтуер. Той служи за изграждане на прозрачен слой за записване/четене на обекти в/от почти всички широко-използвани бази от данни, като разработчиците не са ограничени да използват само общите им функционалности. Архитектурата на Hibernate и множеството инструменти за разработка позволяват бърза интеграция и използване. Имплементираните методики за обработка на обектни връзки и полиморфизъм предоставят неповторима лекота и финес при персистенцията на сложни обектни модели, намиращи се във всички модерни софтуерни приложения. Hibernate е флагмана на новото поколение Object Relational Databases.

Лекторът Лъчезар Добрев е старши програмист в отдел Алфа за фирма Булгарпрес.

Многослойни разпределени архитектури. Подходи при реализация на Perl

Лекцията разглежда важността на добре построената архитектура при създаване на софтуерни продукти. Представят се основните подходи, предимства и недостатъци при реализиране на многослойни архитектури и разпределени приложения. Дискутират се стандарти и технологии за имплементация на представените принципи. Демонстрира се приложението на изложените възгледи в контекста на един от най-прогресивните езици - Perl, без това да ограничава възможността за прилагането им в процеса на разработка на всякакви други платформи.

Лекторите Марин Маринов и Георги Пенков са старши софтуерни разработчици във фирма CNSys и почетни членове на БАРС.

Изготвяне на потребителски интерфейс в .NET с User Interface Application Block

User Interface Process (UIP) Application Block версия 2 осигурява разширяем набор от класове, които опростяват процеса на отделяне на потребителския интерфейс от бизнес логиката. В тази презентация се разглеждат основните възможности на тази библиотека и тяхното приложение при създаване на Windows и Web приложения, както и приложенията и за управление на навигацията и съхраняване на състоянието.

Лекторът Владимир Чалков е изпълнителен директор във фирма Crossroad с дългогодишен опит в разработката на приложения, базирани на Microsoft технологии.

Struts – платформа за разработка на Java-базирани Web-приложения

Struts е изключително популярна и широко-използвана платформа за разработка на Web-приложения. Представлява framework с отворен код, изграден с помощта на стандартни технологии като JavaBeans, Java Servlets, JavaServer Pages (JSP) и XML. Struts разчита в архитектурно отношение на парадигма Model-View-Controller, чиято основна цел e разделянето на презентационната логика от бизнес логиката. С негова помощ разработката на Web-приложения е значително улеснено и стандартизирано, а крайните продукти са гъвкави и високо производителни. Около проекта се е формирало бързо разрастващото се общество от разработчици, допринасящи за прогресивното му развитие.

Лекторът Георги Денчев е разработчик на софтуер във фирма ComSoft.