Design Patterns in C#
(изборен курс към ФМИ на СУ, летен семестър, 2005/2006 г.)


Първата лекция ще се
проведе на 20 Февруари

Intro Java book logo
   
   
   

Книги и полезни ресурси

Интересни сайтове и статии свързани с дизайн шаблоните