Програмиране за .NEТ Framework
(изборен курс към ФМИ на СУ, зимен семестър, 2005/2006 г.)Резултати


Intro Java book logo

Software University (SoftUni)

СофтУни

От 2014 г. стартира СофтУни (Софтуерният университет), където можете да учите много сериозно и задълбочено C# и .NET технологии.

Преподавателски екип

Светлин Наков
Национална академия по разработка на софтуер – директор, www.nakov.com, dotnet-coursenakov.com

Ивайло Христов
Комфо Българиядиректор бизнес развиеит, mailivaylo-hristov.net

Михаил Стойнов
Siemens AG  – софтуерен инженер, студент-консултант на Майкрософт за ФМИ, mihailstoynov.com, mihail.stoynov.com/blog/

Галин Илиев
Technology Services Consulting Group - софтуерен разработчик, MCSD.NET, ilievgalcho.com

Васил Бакалов
студент-консултант на Майкрософт за АУБ, MCP, vdb010aubg.bg

Стефан Захариев
Интерконсулт България - софтуерен разработчик, stephan.zaharievgmail.com

Радослав Иванов
Medsoft - софтуерен разработчик radoslav.h.igmail.com

Антон Андреев
TndSoft - софтуерен разработчик , anton.andreevfmi.uni-sofia.bg

Стефан Кирязов
Vereo - софтуерен разработчик, MCAD.NET, skiryazovverix.bg
 

Христов Радков
Calisto ID  - управител, dotnet_radkovmail.bg

Анотация на курса

Целта на курса „Програмиране за .NET Framework” е да запознае студентите с принципите за разработка на приложения за Microsoft .NET Framework. Най-важните теми, които ще бъдат разгледани, са: архитектура на .NET Framework, управлявана среда за изпълнение на код (CLR), езикът C#, обща система от типове (CTS), .NET асемблита, основна библиотека от класове (Framework Class Library), Remoting, Web-услуги, достъп до данни с ADO.NET, работа с XML, създаване на графичен потребителски интерфейс с Windows Forms и Web-базирани приложения с ASP.NET. Ще бъде обърнато внимание и на някои по-сложни концепции като reflection, многонишково програмиране и синхронизация и взаимодействие с неуправляван код. На най-добре представи¬лите се студенти ще бъде предложена работа като .NET разработчици.

Изисква се познаване на учебния материал от следните курсове:
- Увод в програмирането (CS101)
- Обектно-ориентирано програмиране (CS102)
- Операционни системи и компютърни мрежи (CS226)

Изпити и оценки
По време на семестъра всеки студент ще трябва да положи тест върху изучавания материал и да предаде и защити два курсови проекта по предварително зададени теми. Тестът и курсовият проект са задължителни и формират крайната оценка (тестът е с тежест 30/100, а всеки проект – 35/100).

Оценяване:
Оценяването ще се извършва спрямо следната таблица:
 
Точки   Оценка
от 80 т. до 100 т. Отличен 6
от 70 т. до 79 т. Мн. Добър 5
от 60 т. до 69 т. Добър 4
от 50 т. до 59 т. Среден 3

Дни и часове на провеждане
Курсът се провежда всеки понеделник и сряда от 18.00 часа до 21.00 в зала 210 на ХФ

 

     


eXTReMe Tracker