Програмиране за .NEТ Framework
(изборен курс към ФМИ на СУ, зимен семестър, 2005/2006 г.)Intro Java book logo

 

Лекции:

0. Кратък обзор на Microsoft .NET Framework (v. 1.0) PowerPoint презентация (2,28 MB)
демонстрации - ZIP архив (48 KB)
1. Архитектура на .NET Framework (v. 1.03) PowerPoint презентация (2.30 MB)
2. Въведение в езика C# (v. 1.0) PowerPoint презентация (547 KB)
демонстрации - ZIP архив (37 KB)
3. Обектно-ориентирано програмиране в .NET (v. 1.0) PowerPoint презентация (783 KB)
демонстрации - ZIP архив (48 KB)
4. Обща система от типове Common Type System (v. 1.0) PowerPoint презентация (483 KB)
демонстрации - ZIP архив (15 KB)
5. Делегати и събития (v. 1.0) PowerPoint презентация (412 KB)
демонстрации - ZIP архив (370 KB)
6. Атрибути (v. 1.0) PowerPoint презентация (314 KB)
демонстрации - ZIP архив (7 KB)
7. Масиви и колекции (v. 1.0) PowerPoint презентация (503 KB)
демонстрации - ZIP архив (22 KB)
8. Символни низове (v. 1.0) PowerPoint презентация (660 KB)
демонстрации - ZIP архив (34 KB)
9. Вход/изход (v. 1.0) PowerPoint презентация (561 KB)
демонстрации - ZIP архив (49 KB)
10. ADO.NET и работа с данни (v. 1.06) PowerPoint презентация (2,34 MB)
демонстрации - ZIP архив (652 KB)
11. Графичен потребителски интерфейс с Windows Forms (v. 1.0) PowerPoint презентация (1,34 MB)
демонстрации - ZIP архив (385 KB)
12. Изграждане на Web-приложения с ASP.NET (v. 1.01) PowerPoint презентация (2,89 MB)
демонстрации - ZIP архив (201 KB)
13. Регулярни изрази (v. 1.0) PowerPoint презентация (484 KB)
демонстрации - ZIP архив (3.45 MB)
14. Управление на паметта и ресурсите (v. 1.0) PowerPoint презентация (523 KB)
демонстрации - ZIP архив (30 KB)
15. Работа с XML (v. 1.0) PowerPoint презентация (844 KB)
демонстрации - ZIP архив (69 KB)
16. Многонишково програмиране и синхронизация (v. 1.0) PowerPoint презентация (1,42 MB)
демонстрации - ZIP архив (153 KB)
17. Достъп до Интернет (v. 1.0) PowerPoint презентация (729 KB)
демонстрации - ZIP архив (58 KB)
18. Отражение на типовете - Reflection (v. 1.0) PowerPoint презентация (500 KB)
демонстрации - ZIP архив (767 KB)
19. Сериализация на данни (v. 1.0) PowerPoint презентация (801 KB)
демонстрации - ZIP архив (61 KB)
20. Web услуги с ASP.NET (v. 1.0) PowerPoint презентация (1,21 MB)
демонстрации - ZIP архив (247 KB)
21. Отдалечено извикване на методи - Remoting (v. 1.0) PowerPoint презентация (335 KB)
демонстрации - ZIP архив (14 KB)
22. Взаимодействие с неуправляван код (v. 1.0) PowerPoint презентация (631 KB)
демонстрации - ZIP архив (157 KB)
23. Асемблита и deployment (v. 1.0) PowerPoint презентация (589 KB)
демонстрации - ZIP архив (97 KB)
24. Сигурност в .NET Framework (v. 1.0) PowerPoint презентация (874 KB)
демонстрации - ZIP архив (153 KB)
Mono - свободна имплементация на .NET (v. 1.0) PowerPoint презентация (2,87 MB)