За курса
Учебна програма
Лекции
Проект 1
Проект 2
Форум
Intro Java book

Програмиране за .NEТ Framework 2.0 - лекции и демонстрации

0. Представяне на курса PowerPoint презентация (0.99 MB)
1. Архитектура на .NET Framework PowerPoint презентация (2.11 MB)
2. Въведение в езика C# PowerPoint презентация (487 KB)
Демонстрации - ZIP архив (3 KB)
3. Обектно-ориентирано програмиране в .NET PowerPoint презентация (515 KB)
Демонстрации - ZIP архив (51 KB)
4. Обща система от типове – Common Type System (CTS) PowerPoint презентация (649 KB)
5. Делегати и събития PowerPoint презентация (431 KB)
Демонстрации - ZIP архив (857 KB)
6. Атрибути PowerPoint презентация (326 KB)
Демонстрации - ZIP архив (7 KB)
7. Масиви и колекции PowerPoint презентация (319 KB)
Демонстрации - ZIP архив (18 KB)
8. Символни низове PowerPoint презентация (866 KB)
Демонстрации - ZIP архив (51 KB)
9. Регулярни изрази  
10. Работа с XML PowerPoint презентация (739 KB)
Демонстрации - ZIP архив (39 KB)
11. Вход/изход PowerPoint презентация (373 KB)
Демонстрации - ZIP архив (31 KB)
12. Достъп до данни с ADO.NET PowerPoint презентация (431 KB)
13. Windows Forms PowerPoint презентация (2479 KB)
Демонстрации - ZIP архив (886 KB)
14. ASP.NET и Web-приложения  
15. Управление на паметта и ресурсите  
16. Многонишково програмиране и синхронизация  
17. Мрежово и Интернет програмиране  
18. Отражение на типовете (Reflection)  
19. Сериализация на данни  
20. Web услуги  
21. Remoting  
22. Взаимодействие с неуправляван код  
23. Асемблита и deployment  
24. Сигурност в .NET Framework  
25. Моно – имплементация на .NET с отворен код  
26. Инструменти за .NET разработчици