Програмиране за .NET Framework - корица

Автори: Светлин Наков и колектив

Издателство: Faber,

2005-2006 г.

ISBN: 954-775-505-6 (том 1)

ISBN: 954-775-672-9;

978-954-775-672-4 (том 2)

Страници: 801 (том 1);

1032 (том 2)

Лиценз: свободен

Спонсори:

БАРС - лого

telerik - logo

sciforge - logo

Telerik Academy

Книга "Програмиране за .NET Framework"

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането със C#

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика C#. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Книга C#

Книгата на Наков за C# вече излезе. В нея ще намерите уроци по програмиране, C# и видео за C#. Изтеглете безплатнатакнига C#. Книгата е известна още като: C# книга, книга C#, книга C# Наков, C# book, C# book Nakov, C# програмиране, книга C# програмиране.

C# книга

Изтеглете безплатна C# книга на български език. Това е безплатната българска книга за програмиране на C#, алгоритми, структури от данни и ООП. В нея ще намерите задачи по програмиране и решения, лекции, упражнения, сорс код, видеоуроци и дискусионна група.

Книга програмиране

Прочетете българската книга за програмиране. Тя е безплатна и се предлага във вариант за C# и Java. В нея ще намерите всичко за програмирането - от променливи, компилатори, език C#, език Java, среди за разработка, променливи, програмни конструкции, цикли, масиви, структури от данни, списъци, хеш-таблици, ООП, алгоритми и сложност. Всичкко това наричаме "книга програмиране Наков"

Уроци програмиране

Напоследък работим много активно по създаването на безплатни уроци по програмиране. Имаме уроци за програмиране по C#, уроци по Java, уроци по PHP, уроци по HTML и CSS, уроци по SQL

Курс програмиране

Ако търсите курсове по програмиране, посетете специализирайния сайт за курсове и уроци по програмиране. Имаме курсове по програмиране на C#, по HTML5, CSS, JavaScript, Photoshop и CMS системи, по разработка на мобилни приложения за iPhone, Android и мултиплатформени, училищна академия за софтуерни инженери, курс по PHP и MySQL, академия на Телерик за софтуерни инженери, качествен програмен код и други. Не се колебайте да дойдете на сайта за "курс програмиране" и да си изберете безплатен курс.

Курс C#

Ако искате да научите езика C# и как да програмирате за платформа .NET, ви препоръчвам курса на Наков за C# програмиране. Това е безплатен курс, може да се кара в учебната зала на Телерик академията или онлайн по Интернет, към него има книга, уроци, видео и задачи - всичко безплатно. Посетете сайта "курс C#", за да изкарате C# курса на Наков, да научите езика C# и да си намерите работа като C# програмист.

Книга Наков програмиране - C# и Java

Изтеглете безплатната книга на Светлин Наков "Въведение в програмирането с Java", известна още като книгата на Наков, Наков книга, книга Наков, Светлин Наков книга, Наков Java, Java Наков, Intro Java book, Наков програмиране, книга Java, Java книга, учебник по Java, учебник по програмиране, книгата за програмиране, Национална академия по разработка на софтуер - книга,

Nakov book - C# and Java

Download the Free Book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov (introjavabook). Learn the fundamentals of computer programming, data structures and algorithms with Java. Become a software engineer. Start with the right book! The book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov is well known in Bulgaria as Java book, Intro Java book, IntroJava book, introjavabook, Nakov book, book Nakov, Java Nakov, Introduction to Computer Science Using Java, Introduction to the Java Programming Language, Java course, Nakov Java and Nakov Java book.

Новини и съобщения:

  • Книгата "Програмиране за .NET Framework" остаря и голяма част от нейното съдържание вече не е в крак с .NET технологиите. Тя таргетира .NET Framework 1.1, а към 2012 г. се ползват .NET 4.0 и .NET 4.5. Авторският колектив не планира осъвременяване на съдържанието и нови издания поради недостиг на ресурси. Книгата остава полезна за по-фундаменталните .NET концепции и е вече остаряла в частта си уеб технологии и потребителски интерфейс.

  • За актуални курсове и уроци по .NET програмиране посетете академията на СофтУни за софтуерни инженери.

  • Книгата е изчерпана на книжния пазар и няма да бъде преиздавана.

Съдържание:

Разгледайте съдържанието на книгата.

Прочетете книгата on-line:

html HTML файл - том 1 (8,2 MB)

html HTML файл - том 2 (12.2 MB)

Изтеглете електронния вариант на книгата (том 1):

doc DOC файл - том 1 (10,7 MB)     pdf PDF файл - том 1 (7,9 MB)

doc DOC файл - том 2 (16,1 MB)     pdf PDF файл - том 2 (15,5 MB)

Практически проект:

installer Изтеглете практическия проект към книгата - инсталатор (4,1 MB)

zip Изтеглете практическия проект към книгата - сорс код (1.5 MB)

Отзиви:

Прочетете отзивите за книгата.

Лиценз:

Прочетете лиценза, под който се разпространява книгата.

Лекции и демонстрации:

Лекциите (PowerPoint slides) и демонстрациите от книгата са достъпни от сайта на курса "Програмиране за .NET Framework".

Дискусионен форум:

Чувствайте се свободни да задавате вашите въпроси, свързани с книгата, във форума.

Книгата се използва като учебник в курса:

Програмиране за .NET Framework, зимен семестър, 2005-2006, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика.

Разпространение:

Книгата се разпространява свободно в електронен вид.

Очаквайте скоро и печатния вариант.

Авторски колектив:

Александър Русев
Александър Хаджикръстев
Антон Андреев
Бранимир Ангелов
Васил Бакалов
Виктор Живков
Галин Илиев
Георги Пенчев
Деян Варчев
Димитър Бонев
Димитър Канев
Ивайло Димов
Ивайло Христов
Иван Митев
Лазар Кирчев
Манол Донев
Мартин Кулов
Михаил Стойнов
Моника Алексиева
Николай Недялков
Панайот Добриков
Преслав Наков
Радослав Иванов
Рослан Борисов
Светлин Наков
Стефан Добрев
Стефан Захариев
Стефан Кирязов
Стоян Дамов
Тодор Колев
Христо Дешев
Христо Радков
Цветелин Андреев
Явор Ташев

© 2005 by Bulgarian Association of Software Developers